ონლაინ მკითხაობა ბოშების კარტზე

მომთაბარე ბოშები საყოველთაოდ ცნობილი მკითხავები არიან, ეს კარტის კალოდა სპეციალურად მათთვის შეიმუშავეს მე-18 საუკუნის საფრანგეთში, როცა მკითხაობისადმი ინტერესი პიკს აღწევდა. ჩვენ შევისწავლეთ ბოშების სამი საუკუნის წინ შექმნილი მკითხაობის ტექნიკა და…