მიხსენებს თუ არა? სურს თუ არა დაბრუნება? ვიქნებით თუ არა ერთად?

კიდევ მიმკითხავე

Please share to your friends: