ვენატრები? რას გრძნობს? ვიქნებით ერთად?

აირჩიეთ კარტი: “ვენატრები თუ არა მას?”
ვენატრები?
რა გვიშლის ხელს?
რას გრძნობს?
ერთად ვიქნებით?
კიდევ მიმკითხავე