რას ფიქრობს, გრძნობს, მიზნები და შედეგი

აირჩიეთ კარტი: რას ფიქრობს ჩემზე
რას ფიქრობს?
რას გრძნობს?
მისი მიზნები?
შედეგი
კიდევ მიმკითხავე