ტაროს კარტის სამკითხაო კალოდის ისტორია ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნის ჩრდილო იტალიიდან იწყება, სადაც ის სხვადასხვა თამაშობებისთვის გამოიყენებოდა, თუმცა მე-18 საუკუნიდან ტაროს მკითხაობაში გამოყენება დაიწყეს. ოკულტური მიზნებისთვის სპეციალური კალოდა შეიმუშავეს და სწორედ ტაროს მკითახობის ალგორითმი გადმოვიტანეთ რათა შეძლოთ ონლაინ მკითხაობა ტაროზე.